Make your own free website on Tripod.com
 
 

خانه

اموزش سودوکو

انواع سودوکو

روش حل سودوکو

پرینت سودوکو

برنامه کامپیوتری

لینک ها

ارتباط با ما

Persian

Sudoku

روش حل سودوکو

you don't have Flash Player

       

 

مقدمه

مهمترین عامل در رسیدن به جواب نهایی در بازی هایی به مانند سودوکو بی تردید به کار بردن منطق و استدلا لهای منطقی می باشد. با تمرکز بر روی جدول ودنبال کردن ردیف ها و ستون ها و اعمال قوانین حاکم بر بازی می توان خانه ها را یکی پس از دیگری پر و راه را برای تکمیل جدول هموارتر نمود.

گاهی برای پرکردن تنها یک خانه از جدول نیاز به کنار هم قرار دادن اطلاعات فراوان و مقایسه بخش های به طور کل متما یز از یکدیگر می باشد.

به طور کل می توان سه استراتژی جدا از هم را به منظور حل یک جدول سودوکو در نظر گرفت که در ادامه به طور متمایز به مقایسه و توضیح تفصیلی هر یک از انها اشنا می شویم, و راه های ترکیب این استراتزی ها را فرا می گیریم.

خانه

اموزش سودوکو

انواع سودوکو

روش حل سودوکو

پرینت سودوکو

برنامه کامپیوتری

لینک ها

ارتباط با ما

 

         

اسکن خط به خط

ساده ترین و در عین حال اصلی ترین روش رسیدن به جواب, روش اسکن خط به خط می باشد. در این روش ما با توجه به اینکه در هر سطر, ستون و ناحیه دارای هیچ تکراری نمی باشیم, می توانیم جواب مورد نظر خود را پیدا کنیم. در اینجا ما با هدف قرار دادن یک عدد و جستجو در جدول به منظر پیدا نمودن مکان مناسب برای ان می توانیم تمامی اعداد 1 الی 9 را در خانه های جدول مرتب کنیم. به طور مثال به شکل زیر توجه فرمایید:

در شکل بالا که بخشی از یک جدول سودوکو است, همانطور که ملاحظه می کنید, عدد 3 در ردیف های اول و سوم از ابتدا در جدول ما قرار گرفته است بنابراین در ناحیه سوم به اجبار عدد 3 در ردیف دوم قرار دارد و چون شاهد حضور یک عدد 3 در ستون اخر و عدد 5 در کنار ان می باشیم, پس بنابراین تنها نقطه ای که ما قادر به نوشتن عدد 3 در ان ناحیه هستیم مرکز ان ناحیه است. به همین ترتیب سایر اعداد را تا حد امکان می توان در جدول جایگذاری نمود.

 
 
         

انالیز ترکیبی

روش دیگر استفاده از اصل اساسی بازی سودوکو می باشد. یعنی عدم تکرار اعداد در ردیف ها, ستون ها و نواحی جدول, که با ترکیب این عوامل وقرار دادن منطقی در کنار یکدگر می توان به جواب رسید. برای درک بهتر به شکل زیر توجه کنید:

همانگونه که در شکل بالا مشاهده می فرمایید, در ردیف دوم برای پیدا کردن مکان قرارگیری عدد 2 سه جای خالی داریم. در خانه خالی اول چون در ان ناحیه یک عدد 2 وجود دارد بنابراین نمی توان ان را قبول نمود, در جای خالی دوم بدلیل قرار داشتن یک عدد 2 در ستون مرتبط با ان نمی توان ان خانه را با 2 پر نمود پس در نهایت تنها یک خانه خالی باقی می ماند که به اجبار در ان محل عدد 2 را قرار می دهیم. اغلب برای رسیدن به پاسخ نهایی نیاز به ترکیب های پیچیده تر و مشکل تری در سطوح مختلف بازی نسبت به مثال بالا می باشد.

 
         

نقطه گذاری

این استراتژی در واقع سیستمی کمکی به منظور تسهیل در رسیدن به پاسخ مناسب می باشد و می توان گفت روشی تکمیلی است. در اینجا با گذاشتن نقطه در خانه های خالی می توان جواب های احتمالی را برای ان خانه بخصوص مشخص نمود. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

در اینجا با تعیین پاسخ های احتمالی که می تواند در خانه ما قرار بگیرد عمل نقطه گذاری طبق تصویر بالا را انجام می دهیم. در تصویر بالا محل قرار گرفتن هر عدد را در خانه نظیر ان مشاهده می فرمایید. بسته به تعداد احتمالات ممکن, تعداد نقاط و محل انها متفاوت می باشد.

 
         
         

PersianSudoku 2006, All Rights Reserved