Make your own free website on Tripod.com
 
 

خانه

اموزش سودوکو

انواع سودوکو

روش حل سودوکو

پرینت سودوکو

برنامه کامپیوتری

لینک ها

ارتباط با ما

Persian

Sudoku

انواع سودوکو

you don't have Flash Player

       

 

مقدمه

بازی سودوکو را از سه جنبه می توان طبقه بندی نمود. یکی از این جنبه ها مرتبط است با ساختار فیزیکی جدول و تعداد خانه های ان که حالات متفاوتی را در بر می گیرد.

مورد دیگر با اعمال قوانین مختلف در بعضی از جداول گوناگون, البته بدون تغییر در قوانین پایه ای و بنیادین این بازی در رابطه می باشد.

و در نهایت جنبه سوم در اختلاف مابین انواع سودوکو مرتبط است با رتبه بندی از درجه اسان تا دشوار این بازی.

خانه

اموزش سودوکو

انواع سودوکو

روش حل سودوکو

پرینت سودوکو

برنامه کامپیوتری

لینک ها

ارتباط با ما

 

         

جداول با بزرگی مختلف

شاید تابحال تمامی جداول سودوکو که دیده اید, همگی دارای 99 خانه بوده اند ولی خوب است بدانید جداولی با تعداد خانه های بیشتر و کمتر نیز وجود دارد.

جدول 44 نوعی سودوکو می باشد که از چهار منطقه تشکیل یافته است و برای حل این جدول کافی است که اعداد 1 الی 4 را با رعایت قوانین بازی در خانه های خالی جایگذاری کنیم.

جدول 1616 خانه ای نوع بزرگتر سودوکو می باشد که خود ان نیز از یک زیر جدول 44 ناحیه ای تشکیل یافته است که در اینجا با رعایت اصول بازی باید اعداد 1 تا 16 را در خانه ها قرار دهیم.

انواع بسیار دیگری نیز از اندازه های مختلف موجود می باشد که با به کار بستن قوانین سودوکو تمام انها به یک شکل قابل حل می باشند. نکته مهم در اینجا این است که معمولا جدول 99 خانه ای به عنوان بازی سودوکو شناخته و معروف می باشد, جداول با سایز های دیگر دارای استاندارد و نام مشخصی نبوده و فقط جنبه تفننی دارد.

در پایان از شما دعوت می شود که از بخش "پرینت سودوکو" که دارای انواع و اقسام سایزها از سودوکو برای دانلود می باشد, دیدن نمایید.

 
         

جداول با قوانین متفاوت

اکثر جداول سودوکو دارای همان قانون ساده عدم تکرار در سطر, ستون و ناحیه می باشند ولی در بعضی بازی های طراحی شده جدید با ایجاد تغییرات اندکی در قوانین, به فرض با تعریف کردن نواحی به شکلی متفاوت از شکل مرسوم و یا باترکیب کردن نواحی در یکدیگر جداول جدیدی با اصول گوناگون ایجاد می گردد که هر یک برای خود دارای جذابیت و زیبایی منحصر به فردی است.

   

 

به طور مثال در شکل سمت راست بالا علاوه بر همان قوانین استاندارد و عمومی بازی که باید رعایت گردد ما شاهد تعریف کردن نواحی جدیدی به رنگ خاکستری در جدول می باشیم که در این نواحی باید اعداد 1 الی 9 بدون تکرار قرار گیرند در اینجا ما شاهد تداخل نواحی ودر نتیجه افزایش جذابیت این پازل می باشیم.

در شکل سمت چپ نیز می توان رنگ هایی را تشخیص داد که هر یک از این رنگها در واقع جایگزین همان نواحی دارای 9 خانه ما شده اند و قوانین مرتبط با عدم تکرار در سطر و ستون همچنان به قوت خود باقی می باشد.

برای بعضی از این انواع خاص سودوکو گاهی نام هایی خاص در نظر گرفته می شود اما تمام انها را می توان زیر مجموعه ای از کل دانست.

 
         

جداول با دشواری گوناگون

جداول سودوکو را می توان از لحاظ میزان سختی و اسانی در درجات مختلف تقسیم بندی نمود. هر چه به مقدار مشکلی سودوکو افزوده می گردد بالطبع برای رسیدن به جواب نیاز به صرف زمان بیشتر و به همین نسبت نیاز به تعقل و بکار بردن منطق به طور پیچیده تر و فزون تر می باشد.

معمولا به دو صورت می توان میزان دشواری یک جدول را افزایش داد. در راه اول با کاهش دادن تعداد خانه هایی که به صورت پیش فرض پر شده اند بر مشکل بودن رسیدن به جواب افزوده می گردد. اما در راه دوم با پخش کردن تقریبا یکنواخت تمامی اعداد در خانه های جدول به صورت یکسان نیز حل جدول ما مشکل تر می گردد.

امروزه در بسیاری از مسابقات فکری, در بخش هایی شاهد استفاده از پازل سودوکو به قصد سنجش میزان هوش می باشیم. که در جریان مسابقات هر که جداول مشکل تر را سریعتر به جواب برساند, دارای ضریب هوش بالاتری می باشد. می توان گفت سودوکو یکی از بهترین راه ها به منظور سنجش هوش افراد می باشد.

شما نیز می توانید در بخش های پرینت و برنا مه سودوکو شاهد درجه بندی های مختلفی از این سرگرمی با استاندارد بالا باشید.

 
         
         

PersianSudoku 2006, All Rights Reserved